Thông tấn xã Việt Nam: Thi đua là động lực phát triển

Thứ ba - 06/04/2021 23:49
Là cơ quan thông tin chiến lược của Đảng và Nhà nước, TTXVN luôn quan tâm và phát triển các phong trào thi đua, tạo động lực thúc đẩy các tập thể, cá nhân hăng hái thi đua lao động, sản xuất, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao.

Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Lợi trao Cờ thi đua của TTXVN tặng các tập thể.

Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng TTXVN cho biết “Vượt qua những khó khăn do đại dịch COVID -19, các đơn vị trong ngành TTXVN đã nỗ lực, cố gắng hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của năm, các nhiệm vụ đột xuất, các đợt thông tin lớn. Tinh thần thi đua yêu nước đã lan tỏa đến khắp các đơn vị và từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của TTXVN”.

Để tạo động lực và tinh thần hăng say lao động trong toàn ngành, Tổng Giám đốc TTXVN đã phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng chào mừng 75 năm ngày truyền thống của TTXVN (15/9) và 60 năm ngày ra đời Thông tấn xã Giải phóng (12/10) với mục tiêu toàn ngành thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và các mục tiêu, kế hoạch đề ra, đổi mới, sáng tạo thực hiện các chương trình công tác, nhiệm vụ của mỗi đơn vị, mỗi cá nhân.

Phóng viên CQTT Hải Dương tác nghiệp trong đêm giao thừa tại tâm dịch thành phố Chí Linh.

Nội dung thi đua nêu rõ mỗi tập thể, cá nhân có nhiều sáng kiến, sáng tạo, cách làm hay, nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc, tạo động lực và tinh thần làm việc mới trong toàn ngành. Tất cả các đơn vị phát động “Mỗi ngày học tập và làm theo một lời dạy của Bác Hồ”, toàn ngành thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch công tác, mỗi đơn vị đăng ký một công trình hoặc một sáng kiến cải tiến triển khai thực hiện để chào mừng 75 năm thành lập TTXVN, khuyến khích các cá nhân đăng ký các sáng kiến, sáng tạo, giải pháp trong công tác để thực hiện nhiệm vụ hiệu quả (đặc biệt là các sáng kiến liên quan đến công tác thông tin).

Nhân dịp Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Tổng Giám đốc TTXVN đã phát động đợt thi đua đặc biệt trong toàn ngành lập thành tích chào mừng sự kiện trọng đại này. Với khí thế thi đua sôi nổi, toàn ngành đã hoàn thành vượt mức thông tin và thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Hưởng ứng phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” do Thủ tướng Chính phủ phát động, Tổng Giám đốc TTXVN phát động phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Thông tấn xã Việt Nam thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Nội dung thi đua đối với tập thể gồm: Thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp; xây dựng, ban hành các chính sách, quy định, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị về văn hóa công sở; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, công khai, minh bạch, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc tại cơ quan, đơn vị; thực hiện ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, đơn vị

Hưởng ứng phong trào thi đua do Tổng Giám đốc TTXVN phát động, các đơn vị, tổ chức Đảng, các tổ chức đoàn thể quần chúng của TTXVN đã tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua với khí thế sôi nổi, đề ra nhiều nội dung thi đua cụ thể phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị, có nhiều biện pháp thực hiện cụ thể nhằm xây dựng phong trào thi đua có chất lượng, hiệu quả, thiết thực góp phần vào việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành.

Công nhân Công ty TNHH MTV ITAXA có nhiều sáng kiến trong sản xuất, tiết kiệm chi phí đơn vị.

Các Ban Biên tập và Trung tâm thông tin, báo chí đã xây dựng phong trào “Đảm bảo thông tin tuyệt đối chính xác, nhanh và kịp thời”, “Ảnh luôn đạt chất lượng cao”, phong trào“Học tập Bác Hồ cách làm báo, viết báo”phát triển mạnh trong các đơn vị nghiệp vụ.

Các Tòa soạn báo có mục tiêu thi đua“Giữ vững định hướng thông tin chính trị, không ngừng nâng cao chất lượng, đa dạng thông tin”. Các đơn vị chức năng, tổng hợp có các phong trào thi đua thiết thực như : “Nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc”, “Đoàn kết, nâng cao hiệu quả công tác và triệt để thực hành tiết kiệm”, “Mỗi người giỏi một việc nhưng làm được nhiều việc”. Các đơn vị kỹ thuật, sản xuất dịch vụ đã có các phong trào thi đua như: “Năng suất cao, chất lượng tốt, văn minh công sở, thực hành tiết kiệm”,“Thực hiện tiết kiệm trong mua sắm, sửa chữa”.

Những sản phẩm thông tin của TTXVN đã trở thành những kênh thông tin tin cậy và nhanh nhạy để từng giờ, từng phút đưa nguồn thông tin dồi dào và phong phú của TTXVN đến với công chúng trong và ngoài nước. Ảnh: TTXVN.

Năm 2020 và các tháng đầu năm 2021, thực hiện chức năng thông tấn nhà nước, thông qua gần 60 sản phẩm thông tin (bằng các loại hình thông tin: văn bản, ảnh, truyền hình, đồ họa, âm thanh; bằng tiếng Việt, các ngoại ngữ Anh, Pháp, Nga, Trung, Tây Ban Nha, Lào, Khmer... và 12 ngữ của các dân tộc thiểu số Việt Nam có chữ viết), TTXVN đã phản ánh đầy đủ, sinh động về các sự kiện, vấn đề về chính trị, kinh tế, ngoại giao, văn hóa-xã hội, an ninh, quốc phòng của đất nước; phục vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan báo chí trong và ngoài nước, các cơ quan quản lý, nghiên cứu và thông tin tới đông đảo công chúng. Các đơn vị thông tin nguồn của TTXVN thông tin đầy đủ, chuẩn xác, kịp thời, trang trọng về các hoạt động đối nội, đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Năm 2020, với sự nỗ lực nâng cao chất lượng thông tin, số lượng người truy cập các trang web của TTXVN tiếp tục tăng mạnh, đặc biệt là trang tin của báo điện tử VietnamPlus tiếng Việt (tăng 33%), Báo ảnh Dân tộc và Miền núi (tăng 66%); Báo ảnh Việt Nam (tăng 26%), báo Tin tức (tăng 13%), báo Thể thao và Văn hóa (tăng 01%), Truyền hình Thông tấn Vnews (tăng 81%), nhật báo tiếng Anh Việt Nam News (tăng 35%), báo tiếng Pháp Le Courrier du Vietnam (tăng 90%); tạp chí Vietnam Law and Legal Forum (tăng 18%); tin đồ họa (tăng 17%); Cổng thông tin TTXVN (tăng 4%); trang điện tử về kinh tế Bnews (tăng 32%).

Phóng viên TTXVN tác nghiệp tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Phát huy những thành tích đã đạt được, năm 2021, toàn ngành TTXVN tiếp tục thi đua thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TTXVN lần thứ XXVI, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của TTXVN giai đoạn 2021-2026. Phong trào thi đua của ngành là “Toàn ngành thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021, xây dựng TTXVN thành cơ quan thông tấn đa phương tiện chủ lực của hệ thống truyền thông quốc gia, trung tâm thông tin chiến lược tin cậy của Đảng và Nhà nước”,“Phát huy sức mạnh toàn ngành, năng động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021”.

Các đơn vị trong ngành đã quán triệt sâu sắc đến công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, và hưởng ứng phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Các đơn vị xây dựng tiêu chí thi đua, mục tiêu thi đua cụ thể gắn với nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị, cụ thể hóa các nội dung thi đua vào các mặt công tác, xây dựng khẩu hiệu thi đua, đăng ký thi đua sát hợp với tình hình thực tế của đơn vị, để tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, đưa phong trào thi đua năm 2021 của đơn vị phát triển mạnh mẽ.

TTXVN tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, đảm bảo khen thưởng chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch và có tác dụng động viên, nêu gương; đẩy mạnh việc biểu dương, khen thưởng đột xuất các cá nhân, tập thể có thành tích, sáng kiến, sáng tạo trong công tác để thúc đẩy phong trào thi đua.

Đàm Danh Liêm

Nguồn tin: www.baomoi.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây