Bài 2: Từ thấu hiểu đến tự giác, quyết liệt thực hiện

Thứ tư - 19/01/2022 23:47
Nghị quyết số 847-NQ/QUTW ngày 28-12-2021 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất 'Bộ đội Cụ Hồ', kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới đã xác định rõ những đặc trưng cơ bản của phẩm chất 'Bộ đội Cụ Hồ' phải tiếp tục gìn giữ, phát huy và các biểu hiện cụ thể của chủ nghĩa cá nhân phải kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi.
 

Việc ghi nhớ, thấu hiểu những nội dung này là cơ sở để mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng trong quân đội tự giác phấn đấu thực hiện, đồng thời quyết liệt đấu tranh với những biểu hiện gây tổn hại tới phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” cao quý.

Ghi nhớ những giá trị thiêng liêng

Phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” là một hệ thống chuẩn mực, giá trị tư cách đạo đức của người quân nhân cách mạng, được hình thành, phát triển trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam. Gần 8 thập kỷ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ QĐND Việt Nam luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; không quản ngại hy sinh, gian khổ, chiến đấu anh dũng, kiên cường, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý. Đặc biệt, danh hiệu "Bộ đội Cụ Hồ" mà nhân dân vinh tặng là một giá trị thiêng liêng, bởi toàn dân ta vô cùng biết ơn, tôn kính Chủ tịch Hồ Chí Minh-vị lãnh tụ thiên tài, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất-Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta, đất nước ta; cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ga Ry (Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam) giúp nhân dân huyện Tây Giang dựng lại nhà sau bão số 9. Ảnh: PHAN TIẾN DŨNG

Việc nhân dân vinh tặng danh hiệu "Bộ đội Cụ Hồ" thể hiện sự yêu mến, niềm tin tưởng tuyệt đối với cán bộ, chiến sĩ Quân đội ta. Đó là biểu tượng vô cùng cao đẹp, nét văn hóa độc đáo, đặc sắc của QĐND Việt Nam. Vì thế, việc giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” là yếu tố căn cốt nhất bảo đảm cho mỗi cán bộ, chiến sĩ thực sự là quân nhân cách mạng, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân; bảo đảm cho Quân đội ta luôn “trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng" như Bác Hồ kính yêu đã khen tặng.

Để giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, mỗi quân nhân trong QĐND Việt Nam cần ghi nhớ, thấm nhuần và luôn tự giác phấn đấu thực hiện tốt nhất những đặc trưng cơ bản của phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” mà Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương đã xác định:

Một là, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Kiên định lập trường Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Có ý chí quyết tâm chiến đấu cao, chấp nhận hy sinh, vượt qua khó khăn, gian khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Hai là, có đạo đức cách mạng trong sáng, lối sống trung thực, khiêm tốn, giản dị, chân thành, lạc quan; nói đi đôi với làm, luôn đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích của cá nhân; không thỏa mãn với thành tích, không chùn bước trước khó khăn, hiểm nguy.

Ba là, tích cực huấn luyện, học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ mọi mặt và kiến thức chuyên môn; có phương pháp, tác phong công tác khoa học, nghiêm túc, trách nhiệm cao; gương mẫu trong công tác, sinh hoạt; kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện suy thoái, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Bốn là, có tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; giữ vững nguyên tắc, phát huy dân chủ, tôn trọng và lắng nghe ý kiến góp ý với tinh thần cầu thị. Kỷ luật tự giác, nghiêm minh; gương mẫu chấp hành pháp luật Nhà nước, điều lệnh, điều lệ, chế độ, quy định của quân đội.

Năm là, chăm lo xây dựng, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, hết lòng thương yêu đồng chí, đồng đội như anh em ruột thịt; lắng nghe, tôn trọng, học hỏi, giúp đỡ, gắn bó máu thịt với nhân dân, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân. Có tinh thần đoàn kết quốc tế, mở rộng và tăng cường đối ngoại quốc phòng, góp phần tích cực bảo vệ môi trường hòa bình khu vực và thế giới.

Trung tướng, Anh hùng LLVT nhân dân Khuất Duy Tiến (nguyên Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Lục quân 1, nguyên Tư lệnh Quân đoàn 3-người cả cuộc đời gắn bó với quân ngũ, nhiều năm lăn lộn trên các chiến trường trong các cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc, chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế giúp nước bạn Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng) rất tâm đắc với Nghị quyết số 847 của Quân ủy Trung ương.

Ông tâm sự như rút từ gan ruột: "Phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" vô cùng thiêng liêng, cao quý và chỉ Quân đội ta mới được nhân dân khen tặng danh hiệu "Bộ đội Cụ Hồ". Đó là niềm vinh dự, tự hào đặc biệt. Tôi mong mỗi quân nhân trong QĐND Việt Nam đều nhận thức sâu sắc rằng, việc giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới với những đặc trưng mà Quân ủy Trung ương đã nêu không chỉ để phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước, nhân dân và Quân đội ta, mà trước hết chính là xây dựng, giữ gìn danh dự, nâng cao uy tín của bản thân để ngày càng tiến bộ, trưởng thành, mang lại hạnh phúc cho chính mình và gia đình, người thân. Do đó, cán bộ, chiến sĩ toàn quân cần hiểu và tự giác phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng theo những đặc trưng cao đẹp này".

Quyết liệt chống thói hư tật xấu

Quán triệt quan điểm kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, trong đó “xây” là nhiệm vụ cơ bản, lâu dài, “chống” là nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên, Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương đã chỉ rõ những biểu hiện cụ thể của chủ nghĩa cá nhân cần phải chủ động phòng ngừa và đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi. Đó là:

1. Không quan tâm đến lợi ích chung, làm việc gì cũng chỉ mưu cầu cho lợi ích cá nhân; sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi; ganh ghét, đố kỵ, so bì, tị nạnh, không muốn người khác hơn mình.

2. Háo danh, tự cao, tự đại, thích được ca ngợi, sùng bái bản thân, tham vọng quyền lực, địa vị; chạy chức, chạy quyền, chạy thành tích, chạy tội, mua và sử dụng bằng cấp giả, giấy tờ giả; tìm mọi cách để vận động, tác động, tranh thủ phiếu bầu, phiếu tín nhiệm cho mình.

3. Thiếu ý thức và trách nhiệm với tập thể, không chấp hành sự phân công, điều động của tổ chức, kén chọn chức danh, vị trí công tác; đùn đẩy trách nhiệm, thoái thác nhiệm vụ, không tận tâm, tận lực với công việc, không sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp cách mạng.

4. Thổi phồng thành tích, “đánh bóng” tên tuổi; sợ trách nhiệm, tranh công, đổ lỗi; giấu giếm, bao che và không trung thực về những khuyết điểm, sai phạm.

5. Ngại va chạm, dĩ hòa vi quý, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; tinh thần tự phê bình và phê bình thấp, lợi dụng phê bình để nịnh bợ, lấy lòng nhau hoặc vu khống, bôi nhọ, chỉ trích, phê phán người khác với động cơ và mục đích không trong sáng; đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức.

6. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, vị trí công tác để tham ô, nhận hối lộ hoặc để người thân lợi dụng chức vụ, quyền hạn, vị trí công tác của mình trục lợi; cố ý làm trái các quy chế, quy định, dung túng, bao che, tiếp tay cho tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; kê khai tài sản, thu nhập không trung thực.

7. Cục bộ, bè phái, lợi ích nhóm để chiếm đoạt tài sản của tập thể; tham gia, xúi giục, cưỡng ép, mua chuộc người khác làm những việc trái chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Đảng, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và đơn vị.

8. Độc đoán, gia trưởng, quân phiệt, coi thường tập thể; buông lỏng lãnh đạo, quản lý, chỉ huy, quan liêu, thiếu sâu sát; xử lý các sai phạm của cấp dưới không cương quyết, thiếu khách quan; thờ ơ, vô cảm, bàng quan trước những khó khăn, nguyện vọng chính đáng của đồng chí, đồng đội và nhân dân.

9. Coi thường lý luận, xa rời thực tiễn, lười học tập, rèn luyện, thích tự do vô kỷ luật; hoang mang, dao động, hoài nghi về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phụ họa theo những nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái.

10. Phai nhạt, phản bội mục tiêu, lý tưởng cách mạng; nói, viết và làm không đúng nghị quyết, chỉ thị, quy định, nguyên tắc của Đảng, điều lệnh, điều lệ, kỷ luật của quân đội, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

Có thể thấy, Nghị quyết số 847-NQ/QUTW đã quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương tại Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2025: “Đảng bộ Quân đội phải thật sự trong sạch vững mạnh tiêu biểu, gương mẫu đi đầu trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Quân đội phải thật sự trong sạch trong nội bộ, đi đầu trong đấu tranh chống tiêu cực, chống chủ nghĩa cá nhân”. Những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân mà Nghị quyết số 847-NQ/QUTW nêu rõ đã cụ thể hóa những biểu hiện của các thói hư tật xấu, tham nhũng, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” mà Đảng ta đã và đang quyết liệt đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi để giữ gìn sự trong sạch, vững mạnh của Đảng và toàn hệ thống chính trị.

Về vấn đề này, tại Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn quân nghiên cứu, quán triệt và triển khai Kết luận, Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã bày tỏ nhiều trăn trở: Dù chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”, nhưng rõ ràng việc một số quân nhân có vi phạm đã làm ảnh hưởng rất xấu tới quân đội.

Ông cha ta đã dạy “đói cho sạch, rách cho thơm”. Chúng ta phải kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực để thực sự mạnh hơn, tốt hơn, uy tín hơn. Vẫn biết quân đội cũng là một bộ phận của xã hội, với hàng chục vạn con người, lại chịu tác động ghê gớm của mặt trái cơ chế thị trường thì khó có thể tránh hết những khuyết điểm, vi phạm; nhưng dứt khoát quân đội phải giữ sự trong sạch, vững mạnh, như là một cơ thể khỏe mạnh; phải quyết tâm làm thật tốt để giữ vững phẩm chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” cao quý.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Quân đội ta có truyền thống rất vẻ vang, cả trong chiến đấu lẫn trong công tác và lao động sản xuất, được nhân dân ghi nhận, yêu mến đặt cho cái tên hết sức cao quý, thiêng liêng và trìu mến là “Bộ đội Cụ Hồ”. Đây là điều vô cùng quý giá, rất đáng tự hào. Quân đội là lực lượng có tổ chức chặt chẽ, có kỷ luật, kỷ cương tự giác, nghiêm minh. Đảng bộ Quân đội là đảng bộ lớn, cán bộ, đảng viên được chọn lọc, đào tạo cơ bản; giáo dục, rèn luyện thường xuyên; có tính đảng, tính chiến đấu rất cao và có uy tín lớn... Đó thực sự vừa là những giá trị cốt lõi, có tính chất nền tảng, vừa là những lợi thế, là động lực rất căn bản để Đảng bộ Quân đội và toàn quân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Trách nhiệm của chúng ta là phải tiếp tục củng cố, giữ gìn và phát huy ngày càng tốt hơn nữa những giá trị đó để quân đội ngày càng phát triển mạnh hơn, uy tín cao hơn và phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” ngày càng sâu sắc, tỏa sáng hơn”.

(còn nữa)

HUY QUANG - NGUYỄN TUẤN - TẤN TUÂN

Nguồn tin: www.baomoi.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây