Phát triển đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Thứ năm - 17/09/2020 07:45
Những năm qua, đội ngũ trí thức của tỉnh đã và đang hoạt động, công tác trên nhiều lĩnh vực khác nhau đã đem hết tâm huyết, trí tuệ cống hiến cho sự phát triển của ngành, đơn vị, địa phương, góp phần quan trọng trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) của tỉnh.

Trong đó có vai trò rất lớn của Sở Nội vụ thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ chính trị của ngành trong việc tham mưu giúp Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các chủ trương, định hướng và xây dựng chính sách, góp phần phát triển KTXH trên địa bàn. Từ năm 2016 đến tháng 6-2020, đã sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của 21 sở, ban, ngành. Sau khi sắp xếp đã giảm 29 phòng trực thuộc các sở, ban, ngành và tương đương; số lượng cán bộ quản lý cấp phòng giảm 18 Trưởng phòng và 16 Phó Trưởng phòng; giải thể Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; giảm 36 phòng đối với các phòng trực thuộc chi cục và tương đương; sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất giảm 86 đơn vị sự nghiệp công lập so năm 2015, trong đó giảm 25 đơn vị sự nghiệp trực thuộc các sở, ban, ngành và tương đương, giảm 61 đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND cấp huyện; tinh giản 4.664 biên chế giai đoạn 2016-2020. Tổ chức 4 kỳ thi tuyển công chức, tuyển dụng 420 công chức; tiếp nhận 9 công chức tốt nghiệp thủ khoa trong nước và 2 trường hợp tốt nghiệp thạc sĩ loại giỏi, loại xuất sắc ở nước ngoài không qua thi tuyển, được Bộ Nội vụ đồng ý. Công tác tuyển dụng, tuyển chọn đúng người, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm.

Đội ngũ trí thức khoa học - công nghệ (KHCN) đóng vai trò khá quan trọng trong tiến trình hội nhập kinh tế hiện nay. Hiện, nguồn nhân lực KHCN phát triển về số lượng và chất lượng, với 4.170 cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh đến cơ sở và các tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, trong đó có 1 giáo sư, 2 phó giáo sư, 31 tiến sĩ, 543 thạc sĩ, 1.555 đại học, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển KTXH địa phương.

Có thể nói, đa số trí thức thể hiện quan điểm, lập trường chính trị vững vàng; tiếp thu và thực hiện năng động, sáng tạo các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước; luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao; thích nghi nhanh trong nền kinh tế thị trường và hội nhập; tích cực học tập và rèn luyện, tiếp thu KHCN, nâng cao trình độ, cải tiến phương thức quản lý...

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lê Minh Tùng chia sẻ, tình hình mới với những thách thức mới đặt ra yêu cầu phải tăng cường công tác tập hợp, đào tạo, xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng với yêu cầu phát triển KTXH trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập và xây dựng nông thôn mới. Trong đó, quan trọng nhất là việc sử dụng có hiệu quả đội ngũ trí thức, tạo điều kiện để trí thức của tỉnh có cơ hội đóng góp nhiều hơn nữa trong quá trình phát triển KTXH của địa phương. Ngoài trách nhiệm của Đảng, nhà nước, của xã hội, còn có trách nhiệm của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh một tổ chức chính trị - xã hội đại diện cho đội ngũ trí thức KHCN.

Đề xuất mục tiêu, phương án và giải pháp phát triển đội ngũ trí thức giai đoạn 2021-2030, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Trương Long Hồ cho biết, để tiếp tục xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức, thời gian tới cần tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của đội ngũ trí thức; nêu cao ý thức trách nhiệm của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc trong xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức của ngành vững mạnh. Có cơ chế, chính sách phù hợp trong đào tạo, bồi dưỡng, trọng dụng, đãi ngộ, tôn vinh cán bộ, công chức, viên chức.

Triển khai kế hoạch xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa năm 2020 và giai đoạn 2021-2030, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình yêu cầu cần tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên như: nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, dược liệu, công nghệ số, năng lượng tái tạo, biến đổi khí hậu và đổi mới sáng tạo. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách bảo đảm trọng dụng, phát huy tốt đội ngũ trí thức. Các sở, ban, ngành, địa phương bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách tạo điều kiện để trí thức phát triển, cống hiến và được xã hội tôn vinh; tạo hành lang pháp lý thuận lợi và xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích, bảo đảm quyền lợi, trách nhiệm của trí thức khi tham gia các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định các chủ trương chính sách, các dự án phát triển KTXH.

Sở KHCN đẩy mạnh thực hiện chính sách trọng dụng, đãi ngộ, tôn vinh trí thức trong lĩnh vực KHCN, đặc biệt là các nhà khoa học đầu ngành, nhà khoa học trẻ tài năng, các nhà KHCN có trình độ cao có nhiều cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phối hợp Sở Ngoại vụ hoàn thiện và đẩy mạnh chính sách thu hút, tập hợp trí thức Việt Nam ở nước ngoài tích cực tham gia hiến kế, hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ. Tăng cường hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong thanh niên và phụ nữ. Hoàn thiện cơ chế quản lý của khu ươm tạo của Trung tâm Công nghệ sinh học để thúc đẩy hoạt động sáng tạo của trí thức trên địa bàn tỉnh.

Sở Giáo dục và Đào tạo quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân tài, tài năng trẻ từ học sinh, sinh viên, đặc biệt chú trọng đội ngũ sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc ở trong nước và nước ngoài. Thực hiện có hiệu quả chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài và đầu tư phát triển về hạ tầng, môi trường làm việc, nghiên cứu, sáng tạo của trí thức; hoàn thiện các chính sách để tăng cường huy động và đa dạng hóa các nguồn lực xã hội, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp KHCN… phù hợp với sự phát triển KTXH và thực tiễn của tỉnh.

HẠNH CHÂU

Nguồn tin: www.baomoi.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây